تریدینگ سرور Hetzner آلمان (دارای IP ثابت و نرم افزارهای مرتبط با Trade رمز ارزها)

پلن دو ستاره
  • 2G DDR4 RAM
  • Core i7-7700 CPU
  • 15G SSD HARD
  • hetzner Host
  • Windows Server 2016 OS
  • Administrator User Type
  • Binance ، MoonBot ، Google chorme , Telegram Software